Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

 

 

 

 

2006. gada ____ oktobrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 31.oktobra sēdē ir izskatījusi par steidzamu atzīto likumprojektu “Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (reģ.nr.1903) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (reģ.nr.1903) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                   

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

(steidzams)

 

Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu

(reģ.nr. 1903)

 

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(2)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

Atzīt par spēku zaudējušu Obligātā militārā dienesta likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2.nr.).

 

 

 

Atzīt par spēku zaudējušu Obligātā militārā dienesta likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2.nr.).

 

1

Aizsardzības ministrs A.Slakteris:

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Līdz 2007.gada 31.janvārim ir spēkā Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.411 “Militārā dienesta iesaukšanas centra nolikums.””

Atbalstīt

 

Pārejas noteikums

Līdz 2007.gada 31.janvārim ir spēkā Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.411 “Militārā dienesta iesaukšanas centra nolikums”.

Likums stājas spēkā 2006.gada 31.decembrī.

2

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt spēkā stāšanās noteikumā skaitļus un vārdus “2006.gada 31.decembrī” ar skaitļiem un vārdiem “2007.gada 1.janvārī”.

Atbalstīt

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.