2005

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

2006.gada         . septembrī Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Reliģisko organizāciju likumā”.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ______________________            _______________________

 

 

2. ______________________            _______________________

 

 

3. ______________________            _______________________

 

 

4. ______________________            _______________________

 

 

5. ______________________            _______________________

 

 

6. ______________________            _______________________

 

 

7. ______________________            _______________________

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Reliģisko organizāciju likumā

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā šādu grozījumu:

 

Papildināt Reliģisko organizāciju likuma 8.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

„(7) Ar Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieka motivētu lēmumu šī panta ceturtajā daļā minētajām draudzēm ikgadējo pārreģistrāciju atkārtoti var pagarināt uz laiku līdz desmit gadiem, ja Reliģijas lietu pārvaldē ir saņemta pamatota informācija par to nelojalitāti pret Latvijas valsti vai to darbības neatbilstību likumdošanas aktiem.”