2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __.septembrī

                                                                                                       Latvijas Republikas

                                                                                                    8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli””

 

 

 

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz __1_ lpp..

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokļi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1995, nr. 24, 1996. nr. 11, 1997, nr. 24, 1999, nr.10, 1999, nr. 24, 2001, nr. 1, 2001, nr. 7, 2001, nr. 24, 2002. nr. 21, 2003, nr.2, 2003, nr. 15, 2003, nr.24, 2004, nr.2, 2004,nr.6, 2004, nr.8, 2004, nr.10, 2004, nr.23, 2005, nr.2, 2005, nr.14, 2005, nr.24) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2. panta 17. daļu šādā redakcijā:

 

“(17) Ja ēkas vai būves tiek pārdotas viena gada laikā pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pieņemšanas, ar nodokli ir apliekama starpība starp ēkas vai būves pārdošanas vērtību un šīs ēkas vai būves vērtību pirms renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu uzsākšanas.

 

Ja ēkas vai būves tiek pārdotas pēc 1991. gada 4. maija trešo un vairāk reižu ar nodokli ir apliekama starpība starp ēkas vai būves pārdošanas sākotnējo vērtību un šīs ēkas vai būves tagadējo vērtību.”

 

 

2. Izslēgt 6. panta pirmās daļas 17. punktu.

 

 

3. Papildināt 6. 2 pantu ar jaunu 15. punktu šādā redakcijā:

 

“15) Latvijā ražotie pārtikas produkti”