2006

 

 

 

 

 

2006.gada 8. jūnijā

Nr.

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā”. Lūdzam iekļaut šo likumprojektu 2006. gada 15. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā” uz 1 lapas.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________           

2. ____________________________           

3. ____________________________           

4. ____________________________           

5. ____________________________

 

 

 

 

 

 

L. Šulcs 6447330

 

 

Likumprojekts

„Grozījumi Krimināllikumā”

 

Ierosinām veikt likumā sekojošu grozījumu: 

 

Papildināt Krimināllikuma 209.pantu “Fiktīva komercdarbība” ar 2.daļu šādā redakcijā:

 

“Par fiktīva komersanta nodibināšanu vai pāreju, izmantojot nepatiesas ziņas, vai izmantojot prettiesiski iegūtus dokumentus vai arī jebkādā citā veidā iegūtus dokumentus no tādas personas, kuras mērķis nav bijis kļūt par komersantu un nodarboties ar uzņēmējdarbību, ja ar darbībām radīts būtisks kaitējums valstij, citam komersantam vai ar likumu aizsargātām personas tiesībā un interesēm,-

-         soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai ar naudas sodu līdz 120 minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, atņemot tiesības veikt komercdarbību uz laiku no 2 līdz 7 gadiem vai bez tās.”