2006

 

 

 

 

 

2006.gada 7. jūnijā

Nr.

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli””. Lūdzam iekļaut šo likumprojektu 2006. gada 8. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”” uz 1 lapas.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________           

2. ____________________________           

3. ____________________________           

4. ____________________________           

5. ____________________________

 

 

 

 

 

 

L. Šulcs 6447330

 

 

Likumprojekts

„Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli””

 

Ierosinām veikt likumā sekojošu grozījumu: 

 

Papildināt 10.pantu ar jaunu 7.1 daļu šādā redakcijā:

“(7.1) No budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāma nodokļa rēķinos norādītā nodokļa summa par darījumiem, kas veikti ar personu, kurai apturēta saimnieciskā darbība.”