22

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2006.

Nr. 8/2 – 2 - 132

 

LR 8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas plenārsēdē likumprojektu “Grozījums likumā “Par aviāciju””.

 

Pielikumā:

            likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

 

  1. ____________________________________
  2. ____________________________________
  3. ____________________________________
  4. ____________________________________
  5. ____________________________________

Projekts

 

 

Grozījums likumā “Par aviāciju”

 

 

Izdarīt likumā “Par aviāciju” šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar jaunu 38.1 pantu šādā redakcijā:

 

“38.1 pants. Civilās aviācijas personāla izdienas pensijas.

Civilās aviācijas personālam ir tiesības uz izdienas pensiju. Izdienas pensiju piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī civilās aviācijas personāla sarakstus, kam ir tiesības uz izdienas pensiju, nosaka speciāls likums”.