22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2006.

Nr. 8/2 – 2 - 131

 

LR 8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas plenārsēdē likumprojektu “Grozījums Dzelzceļa likumā”.

 

Pielikumā:

            likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

 

  1. ____________________________________
  2. ____________________________________
  3. ____________________________________
  4. ____________________________________
  5. ____________________________________

Projekts

 

 

Grozījums Dzelzceļa likumā

 

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā šādu grozījumu:

 

Papildināt likuma 37. pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

 

“(5) Dzelzceļa speciālistiem ir tiesības uz izdienas pensiju. Izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī dzelzceļa speciālistu profesiju sarakstus, kam ir tiesības uz izdienas pensiju, nosaka speciāls likums”.