22

 

 

07.06.2006.

Nr. 8/2 – 2 - 130

 

LR 8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas plenārsēdē likumprojektu “Grozījums Jūras kodeksā”.

 

Pielikumā:

            likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

 

  1. ____________________________________
  2. ____________________________________
  3. ____________________________________
  4. ____________________________________
  5. ____________________________________

Projekts

 

 

Grozījums Jūras kodeksā

 

 

Izdarīt Jūras kodeksā šādu grozījumu:

 

Papildināt Jūras kodeksu ar jaunu 301.1 pantu šādā redakcijā:

 

“301.1 pants. Jūrnieku izdienas pensijas.

Jūrniekiem ir tiesības uz izdienas pensijām. Izdienas pensiju piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī jūrnieku amatu sarakstus, kam ir tiesības uz izdienas pensiju, nosaka speciāls likums”.