2005

 

 

 

 

 

2006.gada 7.jūnijā

Nr.

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Saeimas kārtības rullī”. Lūdzam iekļaut šo likumprojektu 2006. gada 8. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

Pielikumā:            Likumprojekts „Grozījumi Saeimas kārtības rullī” uz 1 lapas.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________   

2. ____________________________   

3. ____________________________   

4. ____________________________   

5. ____________________________

 

 

 

 

 

 

L. Šulcs 6447330

 

 

Likumprojekts

„Grozījumi „Saeimas kārtības rullī””

 

Ierosinām veikt Latvijas Republikas Saeimas kārtības rullī sekojošus grozījumus:      

 

Saeimas kārtības ruļļa 26.panta 1. daļu izteikt sekojošā redakcijā:

“26. (1) Par katram 25.pantā minētajam amatam izvirzītajiem kandidātiem balso vienlaikus. Par valsts prezidenta amatam izvirzītajiem kandidātiem balso aizklātā balsošanā ar vēlēšanu zīmēm. Par Prezidija locekļu amatiem un valsts kontroliera amatam izvirzītajiem kandidātiem izdarāms atklāts balsojums”.

Saeimas kārtības ruļļa 31. panta 4. un 5. daļu izteikt sekojošā redakcijā:

„(4) Tiesnešus un ģenerālprokuroru apstiprina, ieceļ, atbrīvo vai atlaiž no amata, aizklāti balsojot par katru atsevišķi.

(5) Balsojumi par Satversmes aizsardzības biroja direktoru un 25. un 32. pantā neminētām amatpersonām izdarāmi atklāti.”