2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 7. jūnijā

Nr.

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Darba likumā”. Lūdzam iekļaut šo likumprojektu 2006. gada 8. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi Darba likumā”

uz 1 lapas.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________           

2. ____________________________           

3. ____________________________           

4. ____________________________           

5. ____________________________

 

 

 

 


 

Likumprojekts

„Grozījumi Darba likumā”

 

Izdarīt likumā šādus grozījumus: 

1. Izteikt 61.pantu sekojošā redakcijā:

 

„(1) Minimālā darba alga nedrīkst būt mazāka par valsts noteikto minimumu.

(2) Minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros, kā arī minimālo stundas tarifa likmi nosaka ikgadējā valsts budžeta likumā.

(3) Minimālās mēneša darba algas noteikšana un pārskatīšanas notiek reizi gadā, izstrādājot ikgadējo valsts budžeta likumu.”

 

2. Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu 9. punktu šādā redakcijā:

 

„Minimālās mēneša darba algas apmērs nedrīkst būt mazāks par:

 

2007.gadā – 120 lati;

 

2008.gadā – 150 lati;

 

2009.gadā. – 180 lati;”