Likumprojekts “Grozījums Saeimas kārtības rullī”:

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 31. maijā Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Saeimas kārtības rullī”.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

 1. ___________________            _______________________

 

2. ___________________             _______________________

 

3. ___________________             _______________________

 

4. ___________________             _______________________

 

5. ___________________             _______________________

 

6. ___________________             _______________________

 

7. ___________________            _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

“Grozījums Saeimas kārtības rullī”

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī šādu grozījumu:

 

Izteikt likuma 84. pantu šādā redakcijā:

 

“ 84. (1) Atbildīgajai komisijai likumprojekts jāizskata un jāpieņem lēmums par tā atbalstīšanu vai noraidīšanu, vai alternatīva likumprojekta izstrādāšanu vai jāpieņem šā likuma 85. panta otrās daļas otrajā punktā vai 86. panta 13. daļā minētais lēmums 60 dienu laikā.

(2) Ja likumprojekts nodots divām vai vairākām komisijām, tad komisijām, kas nav atbildīgās komisijas, likumprojekts jāizskata un jāiesniedz savi priekšlikumi atbildīgajai komisijai vai Prezidijam trīsdesmit dienu laikā.”