2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 24. maijā

Nr.

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi likumā „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums””. Lūdzam iekļaut šo likumprojektu 25.maija Saeimas sēdes dienaskārtībā.

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi likumā „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums”” uz 1 lapas;

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________                ___________________________

2. ____________________________                ___________________________

3. ____________________________                ___________________________

4. ____________________________                ___________________________

5. ____________________________                ___________________________

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

„Grozījumi likumā „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums””

 

Izdarīt likumā „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums”

 šādu grozījumu:

 

Izteikt likuma 41.  panta 2. daļu šādā redakcijā:

 

„(2) Deputātu vietu sadalē Rīgas Domē un visās pašvaldībās, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju nepiedalās tie viena nosaukuma kandidātu saraksti, kuri domes (padomes) vēlēšanās saņēmuši mazāk nekā piecus procentus no nodoto balsu kopskaita. Par nodoto balsu kopskaitu (vēlēšanās piedalījušos vēlētāju kopskaitu) uzskatāms derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits.”