2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 24. maijā

Nr. 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””. Lūdzam iekļaut šo likumprojektu 25.maija Saeimas sēdes dienaskārtībā.

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” uz 1 lapas;

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________                        ___________________________

2. ____________________________                        ___________________________

3. ____________________________                        ___________________________

4. ____________________________                        ___________________________

5. ____________________________                        ___________________________

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

„Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””

 

Izdarīt likumā „Par pašvaldībām” šādu grozījumu:

 

Izteikt likuma 19. pantu šādā redakcijā:

 

„Jaunievēlētās domes (padomes) pirmo sēdi sasauc pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Ar jaunievēlētās domes (padomes) pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējās domes (padomes) pilnvaras.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs līdz domes (padomes) priekšsēdētāja ievēlēšanai vada sēdi un paraksta domes (padomes) lēmumu par domes (padomes) priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Domes (padomes) priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgās domes (padomes) deputātiem, atklāti balsojot. Ikvienam domes (padomes) deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domes (padomes) priekšsēdētāja amatam.

Domes (padomes) priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk nekā pusi no ievēlēto domes (padomes) deputātu balsīm.

Ja neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu vairākumu pirmajā kārtā, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem kandidātiem, kuri saņēmuši visvairāk balsu. Ievēlēts ir tas kandidāts, kurš saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. Ja arī otrajā kārtā neviens no kandidātiem nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu vairākumu, tiek rīkota balsošana par to kandidātu, kurš otrajā kārtā saņēmis vairāk balsu.

Ja neviens no kandidātiem trešajā kārtā nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas domes (padomes) priekšsēdētāja vēlēšanas.”