Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 21. septembrī

Nr. 9/1 – 4- 127

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu”

/ reģ.nr. 1736; dok.nr. 5962/.

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                 Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

1.pants. 2006.gada 28.martā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _____________.