Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                              Likumprojekts otrajam lasījumam

(steidzams)

Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā

(reģ.nr.1727)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

   Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

      Priekšlikumi    otrajam lasījumam

     ( 0 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95.panta kārtībā priekšlikumi nav iesniegti.

 

 

 

Doma baznīcas un klostera ansambļa likums

Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā

 

 

 

 

Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā

 

 

     Izdarīt Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

     Izdarīt Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

 

 

 

       8.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšana

1. 8.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“8.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izpētes, konservācijas, restaurācijas un renovācijas finansēšana”;

 

 

 

1. 8.pantā:

      izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

       “8.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izpētes, konservācijas, restaurācijas un renovācijas finansēšana”;

 

       (1) Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamos izdevumus finansē Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca un Latvijas valsts vienlīdzīgās daļās.

 

 

 

 

 

(2) Latvijas valsts piedalās Doma baznīcas izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšanā gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas valsts piedalās Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, konservācijas, restaurācijas un renovācijas finansēšanā gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.”

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

      “(2) Latvijas valsts piedalās Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, konservācijas, restaurācijas un renovācijas finansēšanā gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.”

      (3) Pašvaldības var piedalīties Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanā, kā arī tā izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     10.pants. Rīgas Doma padome

 

 

 

 

 

    (1) Lai uzraudzītu Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu, tiek izveidota Rīgas Doma padome, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

2.10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai uzraudzītu Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas norisi un valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu, tiek izveidota Rīgas Doma padome, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”;

 

 

 

2.10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

      “(1) Lai uzraudzītu Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas norisi un valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu, tiek izveidota Rīgas Doma padome, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”;

     (2) Rīgas Doma padomes sastāvā ir septiņi locekļi - divi Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji (viens no viņiem - Doma baznīcas pārvaldes institūcijas pārstāvis), pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas un Rīgas Domes.

 

 

 

 

 

(3) Rīgas Doma padomes kompetencē ir:

1) izvērtēt Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) programmu, ko izstrādājuši ansambļa īpašnieki;

2) izvērtēt Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamo ikgadējo izdevumu projektu;

3) sagatavot priekšlikumus Kultūras ministrijai par valsts finansējuma apjomu kārtējam gadam;

4) izvērtēt pārskatus par Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniegt atzinumus par tiem Kultūras ministrijai;

5) pieaicināt ekspertus.

(4) Šā likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā Doma baznīcas uzturēšanai, izpētei, konservācijai un restaurācijai paredzētie finanšu līdzekļi nav izlietojami Doma padomes atalgojumam

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas Doma padomes kompetencē ir:

1) izvērtēt Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas programmu, ko izstrādājuši ansambļa īpašnieki;

2) izvērtēt Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamo ikgadējo izdevumu projektu;

3) sagatavot priekšlikumus Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai par valsts finansējuma apjomu kārtējam gadam;

4) izvērtēt pārskatus par Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas norisi un par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniegt atzinumus par tiem Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai;

5) pieaicināt ekspertus.

(4) Šā likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanai, izpētei, konservācijai, restaurācijai un renovācijai paredzētie finanšu līdzekļi nav izlietojami Doma padomes atalgojumam.”

 

 

 

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas Doma padomes kompetencē ir:

1) izvērtēt Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas programmu, ko izstrādājuši ansambļa īpašnieki;

2) izvērtēt Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamo ikgadējo izdevumu projektu;

3) sagatavot priekšlikumus Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai par valsts finansējuma apjomu kārtējam gadam;

4) izvērtēt pārskatus par Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas norisi un par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniegt atzinumus par tiem Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai;

5) pieaicināt ekspertus.

(4) Šā likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanai, izpētei, konservācijai, restaurācijai un renovācijai paredzētie finanšu līdzekļi nav izlietojami Doma padomes atalgojumam.”

 

2.pielikums

    Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošo nekustamo īpašumu (izņemot nekustamo īpašumu - Doma baznīcu un zemi zem tās) juridiskā piederība un adrese:

       1) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā 2, kadastra numurs 01000072004, īpašnieks - Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

       2) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā, kadastra numurs 01000072005, īpašnieks - Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

 

 

 

 

 

3) nekustamais īpašums Rīgā, Palasta ielā 4, kadastra numurs 01000070046, īpašnieki - Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

4) nekustamais īpašums Rīgā, Palasta ielā 2, kadastra numurs 01000070047, īpašnieks - Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā;

5) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā 4, kadastra numurs 01000070048, īpašnieks - Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā.

3. 2.pielikumā:

aizstāt 3.punktā vārdus “Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā”;

aizstāt 4.punktā vārdus “Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā”;

aizstāt 5.punktā vārdus “Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā”.

 

 < /o:p>

 

3. 2.pielikumā:

aizstāt 3.punktā vārdus “Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā”;

aizstāt 4.punktā vārdus “Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā”;

      aizstāt 5.punktā vārdus “Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā”.