Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā”

Likumprojekts

 

Grozījums Civillikumā

 

Izdarīt Civillikumā šādu grozījumu:

 

Izteikt I pielikumu šādā redakcijā:

 

"I PIELIKUMS (1102.pantam)

 

Publisko ezeru un upju saraksts

1. Publisko ezeru saraksts

Aizkraukles rajons

Nr. p.k.

Ezera nosaukums

Pagasts, pilsēta

Platība (ha)

1.

Dāmenezers

Aiviekstes pag.

46,1

2.

Līdaces ezers

Aiviekstes pag.

8,5

3.

Odzes ezers

Aiviekstes pag.

268,7

4.

Taurkalnes Aklezers

 Valles pag.

20,0

5.

Znotiņu ezers (Aklais ezers)

 Daudzeses pag.

24,6

 

Alūksnes rajons

6.

Alūksnes ezers

Alūksne, Jaunalūksnes pag.

1543,7

7.

Ilgāja ezers (Latvijas daļa)

Veclaicenes pag.

8,7

8.

Indzera ezers

Alsviķu pag.

145,3

9.

Muratu ezers (Latvijas daļa)

Ziemera pag.

11,2

10.

Sudalezers (daļa Gulbenes raj.)

Zeltiņu pag.

182,3

11.

Vaidavas ezers

Ziemera pag.

23,3

12.

Zvārtavas ezers

Gaujienas pag.

33,9

 

Balvu rajons

13.

Balvu ezers

Kubuļu pag.

167,9

14.

Pērkonu ezers

Kubuļu pag.

229,7

15.

Svētaunes ezers (Jorzavas ezers)

Baltinavas pag.

36,0

16.

Viļakas ezers

Viļaka

137,6

 


Cēsu rajons

17.

Alauksta ezers

Vecpiebalgas pag.

774,8

18.

Āraišu ezers

Drabešu pag.

32,6

19.

Ineša ezers

Inešu pag.

519,5

20.

Juvera ezers

Dzērbenes pag.

77,5

21.

Mazuma ezers

Vaives pag.

25,9

22.

Ratnieku ezers

Līgatnes pag.

44,1

23.

Riebiņu ezers

Straupes pag.

75,5

24.

Rustēga ezers (Unguru ezers)

Raiskuma pag.

393,6

25.

Skolas ezers (Drustu ezers)

Drustu pag.

34,3

26.

Taurenes ezers

Taurenes pag.

31,6

 

Daugavpils

27.

Lielais Stropu ezers

Daugavpils

417,9

28.

Šuņezers

Daugavpils

74,8

 

Daugavpils rajons

29.

Baltezers

Vaboles pag.

48,5

30.

Beļānu ezers (Baltais ezers)

Skrudalienas pag.

55,4

31.

Briģenes ezers

Demenes pag.

136,4

32.

Demenes ezers

Demenes pag.

30,2

33.

Galiņu ezers (Latvijas daļa)

Šēderes pag.

20,0

34.

Kamenkas ezers

Salienas pag.

11,0

35.

Kāša ezers (Koša ezers)

Līksnas pag.

59,2

36.

Kurcuma ezers

Medumu pag.

12,1

37.

Laucesas ezers (Smelīnes ezers)

Medumu pag.

94,8

38.

Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers) (daļa Preiļu raj.)

Kalupes pag.

175,0

39.

Lielais Kumpinišķu ezers (Latvijas daļa)

Medumu pag.

44,1

40.

Lielais Kumpoša ezers (Latvijas daļa)

Medumu pag.

7,4

41.

Lielais Subates ezers

Subates pils. (ar lauku terit.)

51,0

42.

Luknas ezers

Višķu pag.

409,0

43.

Marijas ezers

Šēderes pag.

19,3

44.

Mazais Kalupes ezers (Keišu ezers)

Kalupes pag.

110,0

45.

Mazais Kumpinišķu ezers

Medumu pag.

3,6

46.

Mazais Subates ezers

(Latvijas daļa)

Subates pils. (ar lauku terit.)

22,0

47.

Riču ezers (Latvijas daļa)

Līdumnieku pag.

587,7

48.

Robežas ezers (Latvijas daļa)

Medumu pag.

12,0

49.

Samaņkas ezers (Latvijas daļa)

Medumu pag.

18,0

50.

Sasaļu ezers

Sventes pag.

27,4

51.

Sila ezers

Skrudalienas pag.

262,0

52.

Sitas ezers (Latvijas daļa)

Skrudalienas pag.

43,1

53.

Skirnas ezers (Latvijas daļa)

Demenes pag.

31,8

54.

Sventes ezers

Sventes pag.

734,8

55.

Šarlotes ezers

Šēderes pag.

27,2

56.

Šķirnates ezers (Kimbarcišķu ezers) (Latvijas daļa)

Demenes pag.

10,0

57.

Višķu ezers

Višķu pag.

360,1

 

Dobeles rajons

58.

Apguldes ezers

Naudītes pag.

40,8

59.

Lielauces ezers

Lielauces pag.

376,0

60.

Zebrus ezers

Bikstu pag.

443,0

 

Gulbenes rajons

61.

Ādmiņu ezers

Lejasciema pag.

28,2

62.

Kalmodu ezers

Rankas pag.

23,0

63.

Lielais Virānes ezers

Tirzas pag.

60,9

64.

Ludza ezers

Stāmerienas pag.

280,9

 

Sudalezers (daļa Alūksnes raj., sk. nr.10)

Lejasciema pag.

182,3

65.

Ušura ezers

Jaungulbenes pag.

160,8

 

Jēkabpils rajons

66.

Baļotes ezers

Kūku pag.

149,2

67.

Garais ezers (Akmeņu ezers, Ilzes ezers) (Latvijas daļa)

Rites pag.

39,0

68.

Pieslaista ezers

Atašienes pag.

54,7

69.

Saukas ezers

Saukas pag.

718,2

70.

Vārzgūnes ezers

Kalna pag.

43,0

71.

Viesītes ezers

Viesīte

232,2

 

Jūrmala

72.

Slokas ezers

Jūrmala

250,0

 

Krāslavas rajons

73.

Baltais ezers (Belojes ezers) (Latvijas daļa)

Robežnieku pag.

35,3

74.

Cērmenes ezers (Cārmaņa ezers)

Aulejas pag.

221,8

75.

Dagdas ezers

Asūnes pag.

484,1

76.

Dolgojes ezers (Latvijas daļa)

Indras pag.

15,0

77.

Drīdža ezers

Kombuļu pag., Skaistas pag.

753,2

78.

Ežezers (Ješa ezers)

Ezernieku pag.

987,9

79.

Kairīšu ezers

Svariņu pag.

31,7

80.

Lielais Gusena ezers

Robežnieku pag.

120,5

81.

Maksimovas ezers (Latvijas daļa)

Indras pag.

16,1

82.

Matejka ezers

Robežnieku pag.

9,3

83.

Medvedka (Lāču) ezers

Robežnieku pag.

7,2

84.

Melnais ezers (Čornojes ezers)

Robežnieku pag.

8,0

85.

Nauļānu ezers

Robežnieku pag.

53

86.

Nāzaru (Malcānu) ezers

Bērziņu pag.

14

87.

Osvas ezers

Bērziņu pag.

51,8

88.

Rušona ezers (Cīruļu ezers)

 

 

 

(daļa Rēzeknes raj., Preiļu raj.)

Kastuļinas pag.

2373,0


 

89.

Sīvera ezers

Aulejas pag., Skaistas pag.

1759,0

90.

Žabinka ezers

Robežnieku pag.

3,0

 

Kuldīgas rajons

91.

Ķikuru ezers

Turlavas pag.

21,6

92.

Lielais Nabas ezers

Padures pag.

70,5

93.

Mazais Nabas ezers

Padures pag.

66,8

94.

Slujas ezers

Rendas pag.

57,3

95.

Vilgāles ezers

Kurmāles pag.

242,5

96.

Zvirgzdu ezers

Alsungas pag., Gudenieku pag.

74,7

 

Liepāja

97.

Liepājas ezers (daļa Liepājas raj.)

Liepāja

3715,0

98.

Tosmares ezers

Liepāja

405,0

 

Liepājas rajons

99.

Durbes ezers

Dunalkas pag., Tadaiķu pag., Durbes pils. (ar lauku terit.)

670,0

100.

Kalšu ezers (Latvijas daļa)

Vaiņodes pag.

21,0

 

Liepājas ezers (daļa Liepājā, sk. nr.97)

Grobiņas pag., Nīcas pag.,
Otaņķu pag.

 

101.

 Papes ezers

Nīcas pag., Rucavas pag.

1205,0

102.

Tāšu ezers

Medzes pag.

94,9

 

Limbažu rajons

103.

Aijažu ezers

Lēdurgas pag.

311,4

104.

Augstrozes Lielezers

Umurgas pag.

400,0

105.

Dūņezers

Limbaži, Limbažu pag.

135,6

106.

Katvaru ezers

Katvaru pag.

64,7

107.

Lādes ezers

Limbažu pag.

246,0

108.

Limbažu Lielezers

Limbaži, Limbažu pag.

256,4

109.

Urgas ezers

Braslavas pag.

11,7

 


Ludzas rajons

110.

Cirma ezers

Cirmas pag.

1261,2

111.

Čornojes ezers (Latvijas daļa)

Briģu pag.

7,4

112.

Dziļezers

Istras pag.

150,9

113.

Idzipoles ezers (daļa Rēzeknes raj.)

Pildas pag.

48,0

114.

Istras ezers

Istras pag.

155,3

115.

Kurjanovas ezers

Līdumnieku pag.

127,8

116.

Laudera ezers

Lauderu pag.

55,3

117.

Lielais Ludzas ezers

Zvirgzdenes pag.

846,4

118.

Mazais Ludzas ezers

Ludza

36,5

119.

Nirzas ezers (Nierzas ezers)

Nirzas pag.

551,6

120.

Nūmērnes ezers

Salnavas pag.

73,8

121.

Pildas ezers

Nukšu pag.

294,6

122.

Pīteļa ezers (Latvijas daļa)

Līdumnieku pag.

138,5

123.

Plisūna ezers (Plusons, Dunduru ezers)

Istras pag.

480,0

124.

Šešku ezers

Pasienes pag.

38,7

125.

Zilezers (Latvijas daļa)

Līdumnieku pag.

57,0

126.

Zvirgzdenes ezers

Zvirgzdenes pag.

134,2

 

Madonas rajons

127.

Apaļais

Aronas pag.

0,6

128.

Dreimaņa ezers (Svētes ezers)

Mārcienas pag.

49,0

129.

Gulbēra ezers

Liezēres pag.

87,2

130.

Ilziņa ezers

Vestienas pag.

21,9

131.

Jumurdas ezers

Jumurdas pag.

173,7

132.

Kaijenieks

Aronas pag.

9,4

133.

Kalsnavas ezers

Kalsnavas pag.

23,4

134.

Kālezers

Vestienas pag.

407,1

135.

 Kurtavas ezers

Mētrienas pag.

74,0

136.

Lielais Līdēra ezers

Aronas pag.

125,2

137.

Liezēra ezers

Liezēres pag.

105,9

138.

Lubāna ezers (daļa Rēzeknes raj.)

Ošupes pag., Barkavas pag.

8210,0

139.

Mazais Virānes ezers

Cesvaines pils. (ar lauku terit.)

47,2

140.

Odzienas ezers

Mētrienas pag.

47,0

141.

Rāceņu ezers

Lazdonas pag.

34,9

142.

 Salas ezers

Praulienas pag.

31,8

143.

Talejas ezers

Vestienas pag.

79,7

144.

Viešūra ezers (Kaķīšu ezers)

Vestienas pag.

176,0

 

Ogres rajons

145.

Lobes ezers

Krapes pag.

533,5

146.

Pečora ezers

Ķeipenes pag.

102,6

147.

Plaužu ezers

Ķeipenes pag., Taurupes pag.

95,6

 

Preiļu rajons

148.

Bicānu ezers

Rušonas pag.

149,4

149.

Biržgaļa ezers (Biržkalnu ezers,
Kapiņu ezers)

Aglonas pag.

272,2

150.

Ciriša ezers

Aglonas pag.

630,6

151.

Deguma ezers (Pelēčāres ezers)

Rudzātu pag.

59,0

152.

Feimaņu ezers (daļa Rēzeknes raj.)

Gailīšu pag., Rušonas pag.

625,7

153.

Jersikas ezers

Jersikas pag.

41,0

 

Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers)

 

 

 

(daļa Daugavpils raj., sk. nr.38)

Rožkalnu pag.

175,0

154.

Pelēča ezers

Aizkalnes pag.

82,0

 

Rušona ezers (Cīruļu ezers)

(daļa Rēzeknes raj., Krāslavas raj.,
sk. nr.88)

Rušonas pag.

2373,0

 

Rēzekne

155.

Rēzeknes ezers

Rēzekne

22,0

 


Rēzeknes rajons

156.

Černostes ezers

Maltas pag.

213,3

157.

Dziļūta ezers

Stoļerovas pag.

33,1

 

Feimaņu ezers (daļa Preiļu raj.,
sk. nr.152)

Feimaņu pag.

625,7

 

Idzipoles ezers (daļa Ludzas raj.,
sk. nr.113)

Kaunatas pag.

48,0

158.

Ismeru-Žogotu ezers

Čornajas pag.

147,0

159.

Kaunatas ezers

Kaunatas pag.

54,5

 

Lubāna ezers (daļa Madonas raj.,
sk. nr.138)

Nagļu pag., Gaigalavas pag.

8210,0

160.

Meirānu ezers

Bērzgales pag.

114,7

161.

Pušas ezers

Pušas pag.

241,4

162.

Rāznas ezers(Rēznas ezers)

Kaunatas pag., Čornajas pag., Mākoņkalna pag.

5756,4

 

Rušona ezers (Cīruļu ezers)

(daļa Krāslavas raj., Preiļu raj.,
sk. nr.88)

Feimaņu pag.

2373,0

163.

Salāja ezers (Lakstīgalu ezers, Solovju ezers)

Mākoņkalna pag.

174,7

164.

Tiskādu ezers (Ciskada ezers)

Silmalas pag.

179,5

165.

Viraudas ezers

Lendžu pag.

95,4

166.

Virtūkšņa ezers (Vertūkšņas ezers)

Lūznavas pag.

52,8

167.

 Zosnas ezers

Lūznavas pag.

156,5

 

Rīga

168.

Juglas ezers

Rīga

570,0

169.

Ķīšezers

Rīga

1730,0

 

Rīgas rajons

170.

Babītes ezers

Salas pag., Babītes pag.

2555,7

171.

Dūņezers

Carnikavas pag.

274,1

172.

Dzirnezers

Carnikavas pag.

173,0

173.

Garezeri

Carnikavas pag.

24,4

174.

Jūdažu ezers

Siguldas pag.

32,7

175.

Langstiņu ezers

Garkalnes pag.

35,7

176.

Lielais Baltezers

Ādažu pag., Garkalnes pag.

597,5

177.

Lielais Jūgezers

Garkalnes pag.

35,5

178.

Līlastes ezers

Ādažu pag.

183,6

179.

Mazais Baltezers

Ādažu pag., Garkalnes pag.

198,7

180.

Pabažu ezers

Sējas pag.

38,2

 

Saldus rajons

181.

Brocēnu ezers

Brocēnu pils. (ar lauku terit.)

43,6

182.

Cieceres ezers

Brocēnu pils. (ar lauku terit.)

276,8

183.

Ķerkliņu ezers

Zvārdes pag.

50,0

184.

Remtes ezers

Remtes pag.

75,5

185.

Saldus ezers

Saldus, Brocēnu pils.
(ar lauku terit.)

22,0

186.

Zvārdes ezers (Odzānu ezers)

Zvārdes pag.

20,0

 

Talsu rajons

187.

Engures ezers (daļa Tukuma raj.)

Mērsraga pag., Ķūļciema pag.

4130,7

188.

Sasmakas ezers (Valdemārpils ezers,
Ārlavas ezers)

Valdemārpils (ar lauku terit.)

252,0

 

Tukuma rajons

189.

Dūņiera ezers

Lapmežciema pag.

25,3

190.

Dzirciema ezers

Zentenes pag.

27,1

 

Engures ezers (daļa Talsu raj.,
sk. nr.187)

Zentenes pag., Engures pag.

4130,7

191.

Kaņiera ezers

Lapmežciema pag.

1122,1

192.

 Lielapsauju ezers (Apsauju ezers)

Jaunpils pag.

20,0

193.

Pālansu ezers (Lestenes ezers)

Lestenes pag.

36,0

194.

Sēmes ezers

Sēmes pag.

48,6

195.

Valguma ezers

Smārdes pag.

60,3

 


Valkas rajons

196.

Cepšu ezers

Kārķu pag.

25,3

197.

Lizdoles ezers

Launkalnes pag.

53,9

198.

Valda ezers

Ērģemes pag.

24,8

 

Valmieras rajons

199.

 Burtnieku ezers

Burtnieku pag., Matīšu pag.,
Vecates pag.

4006,0

200.

Dauguļu Mazezers

Dikļu pag.

62,5

201.

Ķiruma ezers

Vecates pag.

53,5

202.

Ramatas Lielezers

Ramatas pag.

162,0

203.

Rāķa ezers

Dikļu pag.

67,0

204.

Vaidavas ezers

Vaidavas pag.

87,2

 

Ventspils

205.

Būšnieku ezers

Ventspils

330,0

 

Ventspils rajons

206.

Klāņezers

Tārgales pag., Popes pag.

67,0

207.

Puzes ezers

Puzes pag.

520,5

208.

Usmas ezers

Usmas pag.

3469,2

 

2. Publisko upju saraksts

1. Abava – no Viesatas upes ietekas līdz ietekai Ventā;

2. Aiviekste (ar sazarojuma kanāliem) – visā garumā;

3. Aktica – posmā pa Latvijas–Baltkrievijas robežu;

4. Asūnīca – posmā pa Latvijas–Baltkrievijas robežu;

5. Bārta – no Latvijas–Lietuvas robežas līdz ietekai Liepājas ezerā;

6. Brasla – no Braslas ūdenskrātuves aizsprosta līdz ietekai Gaujā;

7. Buļļupe (Lielupes atzarojums Rīgas teritorijā) – visā garumā;

8. Daugava (tās atzarojumi un Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES ūdenskrātuves) – no Latvijas–Krievijas robežas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa Latvijas–Baltkrievijas robežu);

9. Dienvidsusēja (Susēja) – posmā pa Latvijas–Lietuvas robežu;

10. Dubna – no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā;

11. Gauja – no Tirzas upes ietekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa robežu), Gaujas–Baltezera kanāls un posmā Lizuma pagasta teritorijā;

12. Iča – visā garumā;

13. Iecava – no Dzērvītes upes ietekas līdz ietekai Lielupē;

14. Irbe – visā garumā;


15. Juglas kanāls starp Juglas ezeru, Ķīšezeru un Lielo Baltezeru – visā garumā;

16. Lielā Jugla – no Mergupes un Sudas upju satekas līdz ietekai Juglas ezerā;

17. Mazā Jugla – no Abzas upes ietekas līdz ietekai Juglas ezerā;

18. Lielupe un tās atzarojumi – visā garumā;

19. Ludza – no iztekas no Lielā Ludzas ezera līdz Latvijas–Krievijas robežai un ieskaitot posmu pa robežu;

20. Maltas upe – visā garumā;

21. Melnupe – posmā pa Latvijas–Igaunijas robežu;

22. Mēmele – no Latvijas–Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz ietekai Lielupē;

23. Mērsraga kanāls (Engures ezera izteka) – visā garumā;

24. Mīlgrāvis – visā garumā;

25. Misa – no Zvirgzdes upes ietekas līdz ietekai Iecavas upē;

26. Mūsa – no Latvijas–Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz ietekai Lielupē;

27. Muitas upe – visā garumā;

28. Ogre – no Valolas upes ietekas līdz ietekai Daugavā;

29. Pededze – no Alūksnes upes ietekas līdz ietekai Aiviekstē;

30. Pernovka – posmā pa Latvijas–Krievijas robežu;

31. Platones upe – visā garumā;

32. Rēzekne – visā garumā;

33. Rindas upe – visā garumā;

34. Roja – no Lubes dzirnavām līdz ietekai Rīgas jūras līcī;

35. Saka – visā garumā;

36. Salaca – visā garumā;

37. Sarjanka – posmā pa Latvijas–Baltkrievijas robežu;

38. Stendes upe – visā garumā;

39. Sventāja – posmā pa Latvijas–Lietuvas robežu;

40. Svēte – no Latvijas–Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz ietekai Lielupē;

41. Užava – no Kauliņas upes ietekas līdz ietekai Baltijas jūrā;

42. Vadakste (ar mākslīgo ūdenskrātuvi) – no Latvijas–Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz ietekai Ventā;

43. Vaidava – posmā pa Latvijas–Igaunijas robežu;

44. Venta – no Latvijas–Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz ietekai Baltijas jūrā;

45. Vērnieku upe – visā garumā;

46. Vircavas upe – visā garumā;

47. Zilupe – posmos pa Latvijas–Krievijas robežu."

 

 

 

 

 
 
 
 
Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds


Likumprojekta “Grozījums Civillikumā”

anotācija

 

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2005. gada 24. maija Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Tieslietu ministrijas iesniegtais informatīvais ziņojums par Civillikumā ietvertā publisko ūdeņu saraksta papildināšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 31  31.§ Tieslietu ministrijai tika uzdots uzdevums izvērtēt nepieciešamību papildināt Civillikumā ietverto publisko ūdeņu sarakstu, sagatavot un līdz 2006.gada 1.februārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu Civillikuma grozījumu projektu.

Lai izpildītu Tieslietu ministrijai doto uzdevumu, ar  Tieslietu ministrijas 2005.gada 23. septembra rīkojumu Nr.1-1/376 tika izveidota darba grupa likumprojekta izstrādāšanai, lai papildinātu Civillikumā iekļauto publisko ūdeņu sarakstu. Izveidotajā darba grupā piedalījās Tieslietu ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Vides ministrijas, Valsts zemes dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Makšķernieku Asociācijas pārstāvji.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Grozījums papildina Civillikuma I pielikumā noteikto publisko ūdeņu – ezeru un upju sarakstu. Sarakstā atbilstoši Latvijas Republikas pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem iekļautas ūdenstilpes, kas atrodas uz pašvaldību pastāvīgā lietošanā esošajām zemēm, kā arī ūdenstilpes, kas atrodas uz brīvajām valstij piekrītošajām zemēm. Turpmāk publisku ūdeņu statuss tiks noteikts arī sekojošiem ezeriem un upēm:

   Ezeri : Dāmenezers, Līdaces ezers, Odzes ezers, Lielais Stropu ezers, Šuņezers, Galiņu ezers (Latvijas daļa), Marijas ezers, Šarlotes ezers, Apguldes ezers, Matejka ezers, Medvedka (Lāču) ezers, Nauļānu ezers, Nācaru (Malcānu) ezers, Žabinka ezers, Urgas ezers, Apaļais ezers, Ilziņa ezers, Kaijenieks, Talejas ezers, Ismeru – Žogotu ezers, Ķerkliņu ezers, Zvārdes ezers (Odzānu ezers), Būšnieku ezers.

    Upes: Aiviekste, Iča upe visā garumā; Maltas upe – visā garumā

3. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

Nav citas informācijas

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Darba grupas sastāvā tika iekļauts un darba grupas darbā piedalījās Latvijas Makšķernieku Asociācijas pārstāvis.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Makšķernieku Asociācija atbalsta Civillikumā iekļauto publisko ūdeņu saraksta papildināšanu norādot, ka attiecīgo ūdenstilpju iekļaušana Civillikuma publisko ūdeņu sarakstā spēj vispilnīgāk nodrošināt valsts un sabiedrības intereses, kā arī nodrošina iespējas personu piekļūšanai pie ūdenstilpes.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Esošo institūciju funkcijas paplašinātas netiek.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums “Grozījums Civillikumā” pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                                G.Grīnvalds

 

12.04.2006. 12:30

838

M. Jēgere  7036975

mara.jegere@tm.gov.lv

 

Valsts sekretāra vietā valsts sekretāra vietniece stratēģijas jautājumos

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I. Juhansone

I. Nikuļceva

L.Popova

M. Jēgere