2005

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

2006.gada 18. maijā Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ______________________            _______________________

 

 

2. ______________________            _______________________

 

 

3. ______________________            _______________________

 

 

4. ______________________            _______________________

 

 

5. ______________________            _______________________

 

 

6. ______________________            _______________________

 

 

7. ______________________            _______________________

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar jaunu 17.1 pantu šādā redakcijā:

 

“17.1 pants. Pārdzīvojušā laulātā tiesības saņemt mirušā laulātā pensiju

Pārdzīvojušam laulātajam ir tiesības saņemt daļu no mirušā laulātā pensijas, ja abu laulāto pamata iztikas avots ir bijusi vecuma pensija un laulātajiem bijusi kopīga saimniecība”.

 

2. Papildināt likumu ar jaunu 23.1 pantu šādā redakcijā:

 

“23.1 pants. Pārdzīvojušā laulātā pensijas aprēķināšana

Pārdzīvojušā laulātā pensija tiek palielināta 50% apmērā no mirušajam laulātajam bijušās noteiktās vecuma pensijas”.

 

3. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

“Ministru kabinets līdz 2006. gada 30. septembrim nosaka kārtību, kādā pārdzīvojušais laulātais saņem mirušā laulātā pensiju”.