11

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (reģ.nr.1704) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(18)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” šādus grozījumus:

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma preambulu šādā redakcijā:

“Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.) šādus grozījumus:”

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

10.pants. Attaisnotie izdevumi

1. Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi:

 

2

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 10.panta pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) izdevumi par maksātāja pirmā mājokļa iegādi. Minēto izdevumu sastāvu un normas nosaka Ministru kabinets.”

Neatbalstīt

 


 

12.pants. Maksātāja gada neapliekamais minimums

1. Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam nosaka Ministru kabinets līdz pirmstaksācijas gada 30.jūnijam.

 

3

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 12.panta pirmo daļu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Mēneša neapliekamais minimums nedrīkst būt mazāks par pusi no minimālās mēneša darba algas.”

Neatbalstīt

 

13.pants. Atvieglojumi maksātājam

1. Maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi:

3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra vai noteikta piemaksa pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums šīm pensijām (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) ir 1320 latu gadā;

 1. Izteikt 13.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra vai noteikta piemaksa pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums šīm pensijām (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) ir 1560 latu gadā;”.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Frakcija “Jaunais Laiks”

Izteikt 13.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra vai noteikta piemaksa pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums šīm pensijām (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) ir 2100 latu gadā;”.

 

 

 

Deputāti J.Urbanovičs, A.Klementjevs

Aizstāt likumprojekta 1.pantā skaitli “1560” ar skaitli “1980”

 

Deputāti A.Klementjevs, J.Urbanovičs, I.Ribakovs, A.Vidavskis, V.Agešins, V.Orlovs, A.Bartaševičs

Aizstāt likumprojekta 1.pantā skaitli “1560” ar skaitli “1920”

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 13.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra vai noteikta piemaksa pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums šīm pensijām (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) ir 1920 latu gadā;”.

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 13. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996. gada 1. janvāra vai noteikta piemaksa pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nepaliekamais minimums šīm pensijām (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) ir 1920 latu gadā;”

 

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija

Aizstāt likumprojekta 1.pantā skaitli “1560” ar skaitli “1800”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 < ![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 1. Izteikt 13.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra vai noteikta piemaksa pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums šīm pensijām (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) ir 1980 latu gadā;”.

3. Šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktie atvieglojumi nav piemērojami, ja šajā punktā minētās personas patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kas pārsniedz pusi no noteiktā neapliekamā minimuma, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju) vai tās uztur kāda cita persona.

 

10

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs  Ē.Zunda

Aizstāt 13.panta trešajā daļā vārdus „pusi no noteiktā neapliekamā minimuma” ar vārdiem „noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru”.

Atbalstīt

2. Aizstāt 13.panta trešajā daļā vārdus „pusi no noteiktā neapliekamā minimuma” ar vārdiem „noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru”.


 

26.pants. Nodokļa sadalīšana

1. Nodokļa summas (izņemot patentmaksas), no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas budžetā šādā sadalījumā:

1) 75 procenti — maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā;

2) 25 procenti — valsts pamatbudžetā.

 

11

 

 

 

 

12

Deputāts V.Buzajevs

Aizstāt 26. panta pirmajā daļā skaitli “75” ar skaitli “80” un skaitli “25” ar skaitli “20”.

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt 26.panta pirmajā daļā skaitli “75” ar skaitli “77” un skaitli “25” ar “23”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi

26. Līdz šā likuma 39.pantā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2000.gada 18.oktobra noteikumi Nr.357 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

13

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs  Ē.Zunda

Aizstāt pārejas noteikumu 26.punktā skaitli un vārdu „1.jūlijam” ar skaitli un vārdu „1.septembrim”.

Atbalstīt

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt pārejas noteikumu 26.punktā skaitli un vārdu „1.jūlijam” ar skaitli un vārdu „1.septembrim”;

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs  Ē.Zunda

Papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

„27. Grozījums šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā (attiecībā uz neapliekamā minimuma palielināšanu no 1320 latiem uz 1560 latiem) stājas spēkā 2006.gada 1.oktobrī. Šajā punktā minētajām personām 2006.gadā gada neapliekamo minimumu nosaka, kā summu no 1/12 no gada neapliekamā minimuma apmēra, kas bija spēkā no 2006.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim, reizināta ar 9, un no 1/12 no gada neapliekamā minimuma, kas ir spēkā no 2006.gada 1.oktobra, reizināta ar 3. Ja personai pensija piešķirta pēc 2006.gada 1.janvāra, neapliekamo minimumu, nosaka proporcionāli laikposmam no pensijas piešķiršanas dienas līdz gada beigām, ņemot vērā 2006.gada janvārim – septembrim noteikto gada neapliekamā minimuma apmēru un no 2006.gada 1.oktobra noteikto gada neapliekamā minimuma apmēru.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

„27. Grozījums šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā (attiecībā uz neapliekamā minimuma palielināšanu no 1320 latiem uz 1980 latiem) stājas spēkā 2006.gada 1.oktobrī. Šajā punktā minētajām personām 2006.gadā gada neapliekamo minimumu nosaka, kā summu no 1/12 no gada neapliekamā minimuma apmēra, kas bija spēkā no 2006.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim, reizināta ar 9, un no 1/12 no gada neapliekamā minimuma, kas ir spēkā no 2006.gada 1.oktobra, reizināta ar 3. Ja personai pensija piešķirta pēc 2006.gada 1.janvāra, neapliekamo minimumu, nosaka proporcionāli laikposmam no pensijas piešķiršanas dienas līdz gada beigām, ņemot vērā 2006.gada janvārim – septembrim noteikto gada neapliekamā minimuma apmēru un no 2006.gada 1.oktobra noteikto gada neapliekamā minimuma apmēru.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

„27. Grozījums šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā (attiecībā uz neapliekamā minimuma palielināšanu no 1320 latiem uz 1980 latiem) stājas spēkā 2006.gada 1.oktobrī. Šajā punktā minētajām personām 2006.gadā gada neapliekamo minimumu nosaka, kā summu no 1/12 no gada neapliekamā minimuma apmēra, kas bija spēkā no 2006.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim, reizināta ar 9, un no 1/12 no gada neapliekamā minimuma, kas ir spēkā no 2006.gada 1.oktobra, reizināta ar 3. Ja personai pensija piešķirta pēc 2006.gada 1.janvāra, neapliekamo minimumu, nosaka proporcionāli laikposmam no pensijas piešķiršanas dienas līdz gada beigām, ņemot vērā 2006.gada janvārim – septembrim noteikto gada neapliekamā minimuma apmēru un no 2006.gada 1.oktobra noteikto gada neapliekamā minimuma apmēru.;

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs  Ē.Zunda

Papildināt pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

28. Ministru kabinets izvērtē grozījuma šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā (attiecībā uz neapliekamā minimuma palielināšanu no 1320 latiem uz 1560 latiem) ietekmi uz pašvaldību ieņēmumiem 2006.gadā un, ja tas nepieciešams, sagatavo grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”, lai segtu pašvaldību ieņēmumu samazinājumu.”

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

28. Ministru kabinets izvērtē grozījuma šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā (attiecībā uz neapliekamā minimuma palielināšanu no 1320 latiem uz 1980 latiem) ietekmi uz pašvaldību ieņēmumiem 2006.gadā un, ja tas nepieciešams, sagatavo grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”, lai segtu pašvaldību ieņēmumu samazinājumu.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

28. Ministru kabinets izvērtē grozījuma šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā (attiecībā uz neapliekamā minimuma palielināšanu no 1320 latiem uz 1980 latiem) ietekmi uz pašvaldību ieņēmumiem 2006.gadā un, ja tas nepieciešams, sagatavo grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”, lai segtu pašvaldību ieņēmumu samazinājumu.”

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1. oktobrī

18

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs  Ē.Zunda

Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos

Atbalstīt