Rīgā, 2003

Rīgā, 2006.gada 25.maijā

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Valsts apbalvojumu likumā” (reģ.Nr.1697), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš