2006

2006. gada ____.jūnijā

Nr.________________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 13. jūnija sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (steidzams; reģ. nr. 1665) 2. lasījumam.

 

Pielikumā: minētā likumprojekta salīdzinošā tabula uz ___ lpp.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                        J.Dalbiņš

 


Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                    Likumprojekts 2. lasījumam

steidzams       

Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (reģ. nr. 1665)

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

(3)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādu grozījumu:

3. Šā likuma 46.panta trešās daļas 3.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

Papildināt pārejas noteikumu 3. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Neizmaksātos atvaļinājumu pabalstus par 2003. un 2004.gadu ierēdņiem, tai skaitā personām, kuras atvaļinātas no dienesta, izmaksā šim mērķim piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros."

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Saeimas Juridiskais birojs:

aizstāt likumprojektā vārdus “Papildināt pārejas noteikumu 3.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā” ar vārdiem “Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā”.

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likumprojektā vārdus “ierēdņiem, tai skaitā personām, kuras atvaļinātas no dienesta,”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Izteikt pārejas noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Neizmaksātos atvaļinājumu pabalstus par 2003. un 2004.gadu izmaksā šim mērķim piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.”

 

 

3

Saeimas Juridiskais birojs:

papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.