2006

 

 

 

 

2006. gada ____. maijā

Nr._______________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 30. maija sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (reģ. nr. 1665) 1.lasījumam. Komisija konceptuāli atbalstīja minēto likumprojektu.

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51. pantu, Aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz grozīt š.g. 1. jūnija Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā minētā likumprojekta izskatīšanu 1. lasījumam.

Komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

 

 Komisijas priekšsēdētājs                                                                        J.Dalbiņš