2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __. martā                                                            Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                      8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi “Farmācijas likumā””.

 

 

Pielikumā:

 

     1. Likumprojekts uz ____. lpp.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

“Grozījumi “Farmācijas likumā””

 

 

Izdarīt “Farmācijas likumā” šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izteikt likuma 5. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

“4) Zāļu cenu veidošanas principus, tajā skaitā kārtību, kādā I un II grupas invalīdiem piešķiramas bezmaksas zāles, medicīniskās ierīces un preces”

 

Izteikt likuma 11. panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

“3) Veido, uztur un aktualizē ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču sarakstu, kuru iegādes izdevumus pacientiem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, tajā skaitā I un II grupas invalīdiem piešķiramās bezmaksas zāles, medicīniskās ierīces un preces”