Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

2006.gada 16.martā.

Nr._____________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Pilsonības likuma izpildes komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu “Par Mihaila Jefremenko atzīšanu par Latvijas pilsoni”.

Komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Pilsonības likuma izpildes komisijai.

Komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā:  1) likumprojekts uz 1 lpp.;

         2) likumprojekta anotācija uz 3 lpp.;

         3) pievienotie dokumenti uz 12 lpp.

 

          Cieņā,

komisijas priekšsēdētāja                                                            Anta Rugāte

 


 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Par Mihaila Jefremenko atzīšanu par Latvijas pilsoni

 

 

 

Atzīt Mihailu Jefremenko (personas kods 250980-14655) par Latvijas pilsoni.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekts

“Par Mihaila Jefremenko atzīšanu par Latvijas pilsoni”

Anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai atzītu Ukrainas pilsoni Mihailu Jefremenko par Latvijas pilsoni.

Mihails Jefremenko ir dzimis 1980.gada 25.septembrī, Kijevā. Kopš 12 gadu vecuma aktīvi nodarbojas ar moderno pieccīņu un paukošanu. 2001.gadā absolvēja Ukrainas Nacionālo fizkultūras un sporta universitāti. 1998.gada pasaules čempions junioriem stafetē un komandu cīņā modernajā pieccīņā. Eiropas čempionātu junioriem medaļnieks 1999., 2000., 2001.gadā.

No 2003.gada sadarbojas ar Latvijas Modernās pieccīņas federāciju, trenē nacionālo izlasi. Viņa vadībā Latvijas pārstāve Jeļena Vrubļevska Atēnu Olimpiskajās spēlēs izcīnīja augsto 2.vietu, bet Deniss Čertkovskis – 4.vietu. 2005.gadā Eiropas čempionātā D.Čertkovskis sasniedza 2.vietu, J.Vrubļevska – 3.vietu.

M.Jefremenko savu nākotni saista ar Latviju un to pauda Pilsonības likuma izpildes komisijas sēdē. Līdztekus trenera darbam M.Jefremenko aktīvi trenējas un gatavojas startēt sacensībās Latvijas komandas sastāvā.

Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta Federāciju padome, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde un Latvijas Modernās pieccīņas federācija atbalsta un lūdz atzīt Mihailu Jefremenko par Latvijas pilsoni.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija 2006.gada 7.februārī tikās ar pilsonības pretendentu un neiebilst pret Latvijas pilsonības atzīšanu M.Jefremenko, atzīmējot, ka viņš būtu ļoti noderīgs Latvijas sportam gan kā treneris, gan kā sportists.

Pilsonības likuma izpildes komisijas sēdē M.Jefremenko apliecināja savu gatavību vērsties Ukrainas vēstniecībā un uzsākt atteikšanās procedūru no Ukrainas pilsonības. Ņemot vērā M.Jefremenko nopelnus, trenējot Latvijas izlasi, kā arī iespējamo turpmāko ieguldījumu modernās pieccīņas un paukošanas attīstībā Latvijā, Pilsonības likuma izpildes komisija vienbalsīgi atbalstīja M.Jefremenko atzīšanu par Latvijas pilsoni.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz atzīt Mihailu Jefremenko, personas kods 250980-14655, par Latvijas pilsoni.

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu

un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

 

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Latvijas Olimpiskā komiteja

Latvijas Sporta Federāciju padome

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde

Latvijas Modernās pieccīņas federācija

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta Latvijas pilsonības atzīšanu Mihailam Jefremenko

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pasākumi nav veikti

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

4.Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma tekstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Cita informācija