2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __. martā                                                            Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                      8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

 

Pielikumā:

 

 

     1. Likumprojekts uz ____. lpp.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

 

 

1. Izteikt 9. panta otrās daļas 1. punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

“b) pašnodarbinātais, kurš veicis apdrošināšanas iemaksas vai nesaņēma bezdarbnieka pabalstu un saskaņā ar likumu “Par obligāto apdrošināšanu bezdarba gadījumam” par šo personu no nodarbinātības dienesta budžetā netika izdarītas apdrošināšanas iemaksas”

 

2. Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

“(1) Tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm, kuras sasniegušas 55 gadu vecumu un vīrieši, kuri sasnieguši 60 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 10 gadiem.”