2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __. martā                                                                     Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                      8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē””.

 

 

Pielikumā:

 

     1. Likumprojekts uz ___. lpp.

 

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

“Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu :

 

 

Izteikt 93. pantu šādā redakcijā:

 

 

“93. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Ikvienam ir tiesības uz uzturu un mājokli.”