Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 31.maijā

Nr.9/1- 4 -115

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā” / reģ.nr.1618; dok.nr. 5580/.

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                          Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā

 

1. 1996.gada 5.marta Eiropas līgums par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. Latvijas Republika izdara šādu iztulkojošo paziņojumu – tā neattiecinās Līguma 4.panta 1.punkta "a" apakšpunktu uz personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās vai vietās, kuras tām pielīdzinātas saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi.

 

3. Latvijas Republika izdara šādu iztulkojošo paziņojumu – tā neattiecinās Līguma 4.panta 2.punkta "a" apakšpunktu uz Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un Latvijā pastāvīgi dzīvojošajiem bezvalstniekiem.

 

4. Līgums stājas spēkā tā 8.panta 2.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

5. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _______________________.