Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006.gada 21.martā, Nr.

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (reģ.nr.1610) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                                         J.Stalidzāne