2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada  “_____”_______________

 

 9/4 - __________                                                                      

 

 

 

Latvijas Republikas Saeimas  Prezidijam

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas atzinums

par likumprojektu “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” (dok.nr.5506; reģ.nr.1598)               

 

               Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija š.g. 21. martā izskatīja likumprojektu “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” (dok.nr.5506; reģ.nr.1598) un nolēma neatbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimā 1. lasījumā.

 

 

 

 

  Cieņā

  komisijas priekšsēdētāja                                                            Ingrīda Circene

 

 


Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

2006.gada 22.martā

Nr.

               Lūdzu pievienot anotāciju likumprojektam “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” ”reģ.nr. 1598, kā arī aicinu virzīt likumprojektu Saeimai izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Pielikumā : Anotācija

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas

priekšsēdētājs                                                                      A.Brigmanis


 

Anotācija

“Grozījums likumā

“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

 

Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Latvijas Jūrniecības nozarē strādājošie kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas katru gadu otrajā jūlija sestdienā svin Jūras svētkus.Ar katru gadu svētki pulcē aizvien vairāk dalībnieku un skatītāju visos jūrmalas piekrastes ciemos un ostu centros. Jūras svētku svinēšanas tradīcijas jau ir sabiedrībā iedibinātas un darbojas.

Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Neietekmēs.

Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

          Neietekmēs.

Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

          Neietekmēs.

Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

          Neskar Latvijas starptautiskās saistības.

Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

`            Notikušas konsultācijas ar Latvijas Jūrniecības savienību, Latvijas nacionālās Jūrnieku arodbiedrību un Zivsaimniecības konsultatīvo padomi, kas lūgušas atbalstu minētajam likumprojektam.

Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

          Neprasa speciālu izpildes mehānismu.