Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2006. gada 29. martā

Nr. 9/1- 4- 107

 

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Grozījums likumā „Par diplomātisko pasi”” /reģ.nr. 1585; dok.nr. 5476/.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.pl.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                             Likumprojekts 2. lasījumam      

 

Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi"

 

Izdarīt likumā "Par diplomātisko pasi" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 55.nr.; 2005, 181.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"Diplomātiskās pases paraugu, tās izsniegšanas un nodošanas kārtību, derīguma termiņus, kā arī ziņas, kas papildus iekļaujamas diplomātiskajā pasē, lai uzlabotu tās drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu izmantošanu, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _______________________.