Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2006. gada 16. martā

Nr. 9/1- 4- 105

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Grozījums likumā” Par diplomātisko pasi „”

/ reģ.nr. 1585; dok.nr. 5476/.

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

2) Likumprojekts „Par 1973.gada 2.novembra Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, 1997.gada 26.septembra Protokolu (konvencijas MARPOL 73/78 VI pielikums)”

/reģ.nr. 1593; dok.nr. 5500 /.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                             Likumprojekts 1. lasījumam      

 

Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi"

 

Izdarīt likumā "Par diplomātisko pasi" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 55.nr.; 2005, 181.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"Diplomātiskās pases paraugu, tās izsniegšanas un nodošanas kārtību, derīguma termiņus, kā arī ziņas, kas papildus iekļaujamas diplomātiskajā pasē, lai uzlabotu tās drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu izmantošanu, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _______________________.