Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 23. februārī Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ___________________         _______________________

 

2. ___________________         _______________________

 

3. ___________________         _______________________

 

4. ___________________         _______________________

 

5. ___________________         _______________________

 

6. ___________________         _______________________

 

7. ___________________         _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”

 

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt likuma 10. panta otrajā daļā vārdus un skaitli “un 8.4 panta”.

 

2. Papildināt likuma 10. pantu ar jaunu trešo1 daļu šādā redakcijā:

 

“(31) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 8.4 panta noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) finanšu līdzekļus pārsniegto priekšvēlēšanu izdevumu apmērā 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām”.