2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __. februārī                                                                                Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                                     8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.

 

 

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz vienas lapas.

     2. Anotācija uz divām lapām.

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

“Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

 

 

 

Papildināt Pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:

 

“73. Ministru kabinets līdz 2006. gada 1. jūnijam izstrādā likumprojektu ar progresīvā nodokļa kritērijiem, kurā jāparedz, ka uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kuru apgrozījumi gadā :

 

nepārsniedz 45 000 LVL, gadā maksā nodokli - 0 % likmi.

 

Ja apgrozījums gadā ir:

 

no 45 000 LVL līdz 250 000 LVL – 2,5 % likmi.

no 250 000 LVL līdz 1 000 000 LVL – 7 % likmi.

no 1 000 000 līdz 100 000 000 – 15 % likmi

 

Ja apgrozījums gadā pārsniedz 100 000 000 LVL - 25 % likmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””

 

I  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Valsts budžeta kopējie ieņēmumi 2005. gadā bija 2,641 miljards Ls, bet izdevumi – 2,738 miljardi Ls. Nodokļos iekasēti 1,35 miljardi. Kopējie nodokļu ienākumi 2006. gadā tiek plānoti par 15,7 % vairāk nekā 2005. gadā. Salīdzinājumā ar 2005. gadu 2006. gadā pieaugums uzņēmumu ienākuma nodoklim plānots par 32 %. Saskaņā ar Finanšu ministrijas aplēsēm, 2005. gadā valsts budžeta deficīts bijis aptuveni 1-1,1 % no iekšzemes kopprodukta (IKP), lai arī budžeta likums paredzēja, ka valsts budžeta deficīts 2005. gadā būs 1,68 % no IKP.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Pašreizējā situācijā, kad sabiedrība pieprasa risināt sociāli jūtīgus jautājumus, ir nepieciešami papildus līdzekļi sociālo problēmu risināšanai. Šo problēmu risināšanu var veicināt progresīvā ienākuma nodokļa ieviešana uzņēmumiem, it sevišķi lielajiem uzņēmumiem, kuriem apgrozījums gadā pārsniedz 100 000 000 LVL.

 

Likumprojekts veicinās mazo un ļoti mazo uzņēmumu attīstību, kas kopumā veicinās ekonomiskās situācijas uzlabošanu un izeju no krīzes situācijas.  

3. Cita informācija

2005. gadā vadošo komercbanku peļņa sastādīja vairāk par

150 000 milj. LVL

 

 

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

Labvēlīgi ietekmēs tautsaimniecības attīstību, it sevišķi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Palielinās budžeta kopējos ieņēmumus 

 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

Vajadzēs izstrādāt attiecīgus likuma grozījumus un ieviest izmaiņas dažos esošajos Ministru kabineta Noteikumos.

 

 

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

 

Likums šo jomu neskar, bet ir labi zināma Eiropas pieredze, tai skaitā Skandināvijas valstīs. 

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

 

Ministru prezidenta uzdevumā problēmu izskatīja Finanšu ministrija, kura neuzskata par nepieciešamu Latvijas apstākļos diferencētā vai progresīvā ienākuma likmes ieviešanu.

 

VII  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

 

Papildu līdzekļu piesaistīšana budžetam, ieviešot taisnīgu nodokļu aplikšanas sistēmu, apliekot attiecīgas struktūras ar progresīvo ienākuma nodokli.

Jaunas valsts institūcijas netiek veidotas.

 

 

&nb sp;