2006

 

 

 

 

 

2006. gada ___. februārī                                                              Latvijas Republikas

8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””.

Pielikumā:

  1. Likumprojekts uz vienas lapas.
  2. Anotācija uz 2 lapām..

 

 

_______________________________(A. Golubovs)

_______________________________(O. Deņisovs)

_______________________________(M. Bekasovs)

_______________________________(S. Fjodorovs)

_______________________________(I. Solovjovs)

 

 

 

 

 

PROJEKTS

 

Grozījums likumā

“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

 

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” šādu grozījumu:

1. Papildināt 1. panta 1. daļu pēc vārdiem “1. janvāri – Jaungada dienu;” ar vārdiem:

“8 martu – Starptautisko sieviešu dienu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” 

 I  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Gan sieviešu, gan vīriešu lielākā daļa prasa atzīt 8. martu par svinamo dienu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Lielākā daļa valsts iedzīvotāju svin šos svētkus. Jāizveido šo svētku juridiskās būtības atbilstība  faktiskajai.  

3. Cita informācija

Gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs 8. marts ir atzīmējama diena.

 

 

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

Niecīgi samazinās IKP ražošanu, bet dos sabiedrībai pilntiesīgu iespēju godināt sabiedrības sieviešu daļu, neatkarīgi no vecuma, ģimenes stāvokļa un bērnu esamības.

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Budžeta ieņēmumu daļa nedaudz samazināsies, bet ne vairāk kā par 300 000 LVL gadā.

 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

 

 

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

 

Lielākā sabiedrisko organizāciju daļa atbalsta šo svētku lietderību.

 

VII  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

 

Likumprojekta izpildei nav nepieciešams izveidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošās.

Sabiedrība par likumprojektu tiks informēta ar publikācijām “Latvijas Vēstnesī”.

Likumprojekts paplašina indivīda sociālās tiesības.