2000

 

 

 

 

 

 

 

R ī g ā

 

2006.gada 2.martā  Nr. 9/9-2-102

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Godātie Prezidija locekļi!

 

 

  Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2006.gada 2.marta  Saeimas sēdes darba kārtībā un pirms darba kārtības 19.punkta – likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā” iekļaut likumprojektu “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” (reģ.nr.1574) izskatīšanai pirmajā  lasījumā.

          Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

komisijas priekšsēdētāja                                           J.Stalidzāne