Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2006. gada 18. maijā

Nr.9/1- 4- 114

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā  lasījumā likumprojektu „Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību"

( reģ.nr.1569; dok.nr. 5423)

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                           Likumprojekts 3. lasījumam

 

 

Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību"

 

Izdarīt likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.) šādu grozījumu: 

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Saskaņā ar Protokola 19.pantu koordinācijas centra funkcijas pilda Zemkopības ministrija. Kompetentās institūcijas funkcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei pilda Vides ministrija, Zemkopības ministrija un tās padotībā esošais Pārtikas un veterinārais dienests."

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ______________.