__

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2006.

Nr. 8/2 – 2 - 13

 

LR 8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas plenārsēdē likumprojektu “Grozījums likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību””.

 

Pielikumā:

          likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

  1. ____________________________________
  2. ____________________________________
  3. ____________________________________
  4. ____________________________________
  5. ____________________________________

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

Grozījumi likumā

“Par kultūras pieminekļu aizsardzību”

 

 

Izdarīt likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” šādus grozījumus:

 

Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

“Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā). Ja nepieciešams, valsts un pašvaldības sniedz atbalstu fiziskām un juridiskām personām kultūras pieminekļu saglabāšanā, palīdzot nodrošināt kultūras pieminekļu apsardzību un restaurāciju. Valsts īpašumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu nodrošina to valdītāji”.