Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

 

        .03.2006.

9/8 -

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51. un 87.pantu lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas š.g. 23. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"   (Reģ. nr.1548) izskatīšanu pirmajā lasījumā kā darba kārtības pēdējo punktu.

            Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 22. marta komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"   (Reģ. nr.1548)  (Dok. nr.5357, 5357A)         un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

     Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

         

 

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Zaķis


 

 

Likumprojekta “Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā”

anotācija

 

 

 

 

I Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

          Likumprojekta grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu Informācijas atklātības likuma normu nepārprotamu ievērošanu, lai precizētu Lauku atbalsta dienesta pienākumus un lai nodrošinātu sabiedrības pieprasījumu pēc informācijas par nodokļu maksātāju finanšu un Eiropas Savienības finansējuma izlietojumu.

         Likumprojekts paredz papildināt Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.pantu ar jaunu daļu nosakot, ka valsts un ES lauksaimniecības atbalsta saņēmēji un saņemtais atbalsta apjoms ir vispārpieejama informācija. Likumprojekts paredz pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, kas noteiktu kārtību, kāda tiek publiskota informācija par izmaksāto valsts un ES atbalstu un tās saņēmējiem

 

II  Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

           Sabiedrības informēšana par nodokļu maksātāju finanšu un Eiropas Savienības finansējuma izlietojumu veicinātu demokrātiskās valsts iekārtas attīstību.

 

III  Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

IV  Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

           Jāizdod grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra  noteikumos nr. 707 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai”, kuros  tiktu paredzēts, ka par vispārpieejamu informāciju ir uzskatāma informācija par  atbalsta maksājuma saņēmēju un izmaksājamo atbalsta maksājuma summu .

 

V  Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

 

            Likumprojekts šo jomu neskar, tas nav saistīts ar ES tiesību aktu prasībām.

 

 

VI  Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

 

           Notikušas konsultācijas ar Zemkopības ministrijas, Valsts cilvēktiesību biroja un Datu valsts inspekcijas  pārstāvjiem.

 

VII  Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 

          Papildus radīt jaunas valsts institūcijas nav nepieciešams.