02

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2006. 

Nr. 8/2 – 2 – 11

 

 

LR 8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.

 

 

Pielikumā:

likumprojekts uz 1 lapas;

anotācija uz 1 lapas.

  

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

1.     _____________________________

2.     _____________________________

3.     _____________________________

4.     _____________________________

5.     _____________________________

 

 


 

 

 

 

Projekts

 

 

 

Grozījums

Latvijas Republikas Satversmē

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu:

 

 

Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 1. pantu šādā redakcijā:

 

“1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska un sociāla republika”.


Likumprojekta

“Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”

 

anotācija

 

I. Kādēļ likumprojekts vajadzīgs?

  1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Daudzu valstu pamatlikumu vadošie principi ir: republika, demokrātija, tiesiska valsts, sociāla valsts, personas brīvība un neaizskaramība.

 

Ar sociālu valsti parasti saprot valsts sistēmu, kas palīdz vājākajiem, cenšoties ietekmēt ekonomisko labumu sadali taisnīguma principu garā, lai katram indivīdam nodrošinātu cilvēka cienīgu eksistenci. Sociālas valsts idejas fiksācija konstitūcijā saskaņo sociālo attiecību dalībnieku konstantās pretrunas.

 

Sociālas valsts jēdziens, piemēram, ir nostiprināts Polijas Konstitūcijā, VFR Pamatlikumā. No tā izriet, ka VFR nodrošina saviem iedzīvotājiem sociālās tiesības un sniedz materiālu palīdzību ar sociālās apdrošināšanas sistēmas palīdzību. Tas ir viens no VFR demokrātijas pamatprincipiem. (Vācu doktrīna par būtiskākajiem sociālas valsts elementiem atzīst cilvēka cieņai atbilstošu iztikas minimumu, sociālo vienlīdzību, sociālo aprūpi un vispārēju labklājību). Sociālas valsts pamatā atrodas sociālās cilvēka tiesības, uzliekot valstij pienākumu veikt pasākumus, kas veicinātu šo tiesību īstenošanu. Sociālā vienlīdzība jāsaprot kā valsts pienākums nodrošināt visiem iedzīvotājiem vienādas iespējas gūt sociālos labumus.

 

Cilvēka cieņai atbilstošs iztikas minimums ietver personas brīvas tiesības uz darbu, katra atbildību par ģimenes labklājību, iespēju saņemt indivīdam pienākošo sabiedrības labumu daļu, nepieciešamību apgādāt daļu cilvēku ar viņiem vajadzīgajiem labumiem un pakalpojumiem, brīvas tiesības apvienoties kolektīvos, lai iegūtu vajadzīgos labumus.

 

Valsts sociālās funkcijas atzīšana un nostiprināšana konstitūcijās izriet no valsts sistēmas darbības tautas interesēs, kas var nodrošināt tautas saskanīgu attīstību un organisku vienotību pagātnē, tagadnē un nākotnē.

 

Latvijas Republikas Satversmē šobrīd nav iekļauts sociālas valsts princips, lai gan, ņemot vērā vispārējo nabadzības un atstumtības līmeni valstī, šī problēma ir ļoti aktuāla.

 

  1. Likumprojekta būtība.

Likumprojekta būtība ir iekļaut “sociālas valsts” principu Latvijas Republikas Satversmē, kas ļaus pastiprināt visas valsts likumdošanas sistēmas sociālo orientāciju.