Rīgā, 2006

 

 

 

 

Rīgā, 2006.gada 1.februārī

Nr. 9/3 – 2 -16

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

            Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā Juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””.

 

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 2 lpp.

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                    M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 


 

Iesniedz Juridiskā komisija                                                   Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

 

 

Izdarīt likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 6.nr.; 2003, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 4.panta pirmās daļas 7.punktā vārdus “Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas loceklis un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks” ar vārdiem “un Valsts kontroles revīzijas departamentu sektora vadītājs”.

2. Aizstāt 7.panta trešajā daļā vārdus “Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļiem un Valsts kontroles kancelejas pārvaldniekam” ar vārdiem “un Valsts kontroles revīzijas departamentu sektora vadītājiem”.

 

3. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus “kolēģijas locekļi” ar vārdiem “sektora vadītāji”.


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””

Anotācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Saeima 2005.gada 22.jūnijā trešajā lasījumā pieņēma Grozījumus Valsts kontroles likumā. Viena no likumprojektā ietvertajām izmaiņām paredzēja revīzijas departamentu kolēģijas locekļu amatu likvidēšanu. Tie Saeimas apstiprinātie kolēģiju locekļi, kuri savu pilnvaru atlikušajā termiņā vēlēsies turpināt darbu Valsts kontrolē, saskaņā ar Pārejas noteikumu 10.punktu pildīs revīzijas departamentu sektoru vadītāju amatus. Tāpat likumā noteikts, ka Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks nav valsts amatpersona. Tādēļ nepieciešams izdarīt grozījumus arī likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Likumprojektā tiek precizēts valsts amatpersonu loks Valsts kontrolē, kā arī šīm amatpersonām noteiktie ierobežojumi.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Grozījumi likumā tiešā veidā neietekmē sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts un tā ieviešama papildu finansējumu neparedz.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts neietekmē spēkā esošo tiesību normu sistēmu. Likumprojekts ir saistīts ar Saeimā, 2005.gada 22.jūnijā pieņemto likumprojektu “Grozījumi Valsts kontroles likumā”.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Konsultācijas ir notikušas ar SIGMA ekspertiem.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar Valsts kontroles resursiem.

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs