31

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2006.         

Nr. 8/2 – 2 – 7

 

 

LR 8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu “Grozījumi likumā “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā””.

 

 

 

Pielikumā:

          likumprojekts uz 1 lapas.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

1.     __________________________________

2.     __________________________________

3.     __________________________________

4.     __________________________________

5.     __________________________________


Projekts

 

Grozījumi likumā

“Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”

 

 

Izdarīt likumā “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” šādus grozījumus:

 

1.     Izteikt likuma 11. pantu šādā redakcijā:

“Miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu transplantācijai donora nāves gadījumā drīkst izdarīt, ja Iedzīvotāju reģistrā nav ziņu par mirušā cilvēka aizliegumu izmantot audus un orgānus pēc nāves, kā arī ja mirušais cilvēks šajā likumā noteiktajā kārtībā ir atļāvis izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Ja Iedzīvotāju reģistrā nav ziņu par mirušā cilvēka aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, mirušā cilvēka audus un orgānus transplantācijai drīkst izņemt vienīgi, saņemot tuvāko piederīgo rakstveida atļauju atbilstoši mirušā cilvēka dzīves laikā izteiktajai gribai. Miruša bērna audus un orgānus aizliegts izņemt transplantācijai, ja to rakstveidā nav atļāvis viens no vecākiem vai aizbildnis. Par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra par mirušā cilvēka dzīves laikā izteikto gribu un par rakstveida atļaujas saņemšanu no mirušā cilvēka tuvākajiem piederīgajiem audu un orgānu izņemšanai transplantācijai ir atbildīgs tās ārstnieciskās iestādes vadītājs, kurā paredzēta mirušā cilvēka audu un orgānu izņemšana”.

 

2.     Izteikt likuma 18. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Gan dzīva, gan miruša cilvēka ķermeņa audu un orgānu izņemšana un izmantošana kalpo medicīnas attīstībai. Jebkura dzīva vai miruša cilvēka ķermeņa audu un orgānu izņemšana notiek, stingri ievērojot mirušā cilvēka dzīves laikā izteikto gribu vai saņemot viņa tuvāko piederīgo rakstveida piekrišanu. Fiziskām un juridiskām personām (iestādēm), kuras veic un organizē audu un orgānu izņemšanu transplantācijai, šos audus un orgānus aizliegts nodot citām personām pret atlīdzību un saņemt ārpus tiešajiem darba pienākumiem jebkāda veida atlīdzību par audu un orgānu izņemšanu, atlasi, nosūtīšanu un izmatošanu”.