Iesniedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Rīgā, 2006. gada ___ jūnijā

 

9/4 – 4 -                                              

 

 

                                                                        Saeimas Prezidijam

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” (Reģ.nr.1529) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā: priekšlikumu tabula un likumprojekts otrajam lasījumam uz _4__ lpp.

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājas biedrs                                                                                                            Augusts Brigmanis       

 

 


Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                                                                                              Likumprojekts trešajam lasījumam

 

                                    Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

(reģ. nr.1529)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījumā redakcija

 

Pr

nr

Priekšlikumi

                    (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā 3.lasījuma redakcija

Likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

 

Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

 

Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991,5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997,11.nr.; 2002, 2.,13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 181.nr. ) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

 

    Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991,5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997,11.nr.; 2002, 2.,13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 181.nr. ) šādus grozījumus:

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “pilsonis”(attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “persona” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aizstāt visā likumā vārdu “pilsonis”(attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “persona” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

 26. pants. Akreditācija

Masu informācijas līdzekļi, saskaņojot to ar iestāžu, uzņēmumu un organizāciju institūcijām vai pilnvarotajām personām, var akreditēt tajās savus žurnālistus.

 

Akreditētajam žurnālistam ir tiesības piedalīties akreditētājorganizācijas rīkotajās atklātajās sapulcēs un citos pasākumos, viņu apgādā ar stenogrammām, protokoliem un citiem dokumentiem šīs organizācijas noteiktajā kārtībā.

 

Ārvalstu masu informācijas līdzekļu pastāvīgos pārstāvjus Latvijas Republikā akreditē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

 

Akreditētājorganizācija var pārtraukt žurnālista akreditāciju, ja viņš neievēro šā likuma 25. panta noteikumus.

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija var pārtraukt ārvalstu žurnālistu akreditāciju, ja viņi pārkāpj Latvijas Republikas likumus.

 

 

2. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Akreditācija

    Latvijas Republikas vai ārvalstu masu informācijas līdzekļi pēc saskaņošanas ar attiecīgo iestādi (turpmāk – akreditētājinstitūcija) var akreditēt tajā savus žurnālistus vai citus pārstāvjus.

 

    Akreditācija nodrošina iekļūšanu akreditētājinstitūcijas telpās, tiesības piedalīties akreditētājinstitūcijas rīkotajās atklātajās sēdēs, sapulcēs un citos pasākumos, kā arī saņemt stenogrammas, protokolus un citus dokumentus.

 

    Ministru kabinets nosaka akreditācijas veidus un termiņus, uz kādiem piešķir akreditāciju, kā arī akreditēšanas kārtību un gadījumus, kad akreditāciju var apturēt vai anulēt.

 

    Ja iestāde aptur vai anulē akreditāciju, lēmumu par to var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 26.panta pirmajā daļā (likumprojekta 2.pants)

vārdu “vai” ar vārdu “un”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

“Ministru kabinets līdz 2006.gada 30.septembrim izdod šā likuma 26.panta trešajā daļā minētos noteikumus.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos:

 

“Likums stājas spēkā 2006.gada 1.oktobrī.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

2. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Akreditācija

    Latvijas Republikas vai ārvalstu masu informācijas līdzekļi pēc saskaņošanas ar attiecīgo iestādi (turpmāk – akreditētājinstitūcija) var akreditēt tajā savus žurnālistus un citus pārstāvjus.

 

    Akreditācija nodrošina iekļūšanu akreditētājinstitūcijas telpās, tiesības piedalīties akreditētājinstitūcijas rīkotajās atklātajās sēdēs, sapulcēs un citos pasākumos, kā arī saņemt stenogrammas, protokolus un citus dokumentus.

 

    Ministru kabinets nosaka akreditācijas veidus un termiņus, uz kādiem piešķir akreditāciju, kā arī akreditēšanas kārtību un gadījumus, kad akreditāciju var apturēt vai anulēt.

 

    Ja iestāde aptur vai anulē akreditāciju, lēmumu par to var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2006.gada 30.septembrim izdod šā likuma 26.panta trešajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.oktobrī.