Sociālo un darba lietu komisija

Rīgā

 

2006.gada 08.jūnijā

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (reģ.nr.1527) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz 3 lapām.

 

 

 

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                                         J.Stalidzāne

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (reģ.nr.1527)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) darba devējs - juridiskā vai fiziskā persona, kura pati nodarbina darba ņēmēju vai apmaksā darba ņēmēja darbu;

2) darba ņēmējs:

a) ...........

e) Iekšlietu ministrijas padotībā esošas iestādes ierindas vai komandējošā sastāva darbinieks vai Aizsardzības ministrijas padotībā esošas struktūrvienības militārpersona,

 

1. Aizstāt 1.panta 2.punkta "e" apakšpunktā vārdus "Iekšlietu ministrijas padotībā esošas iestādes ierindas vai komandējošā sastāva darbinieks" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi".

 

 

 

1. Aizstāt 1.panta 2.punkta "e" apakšpunktā vārdus "Iekšlietu ministrijas padotībā esošas iestādes ierindas vai komandējošā sastāva darbinieks" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi".

23.pants. Ziņojums par obligātajām iemaksām

(1) Darba devējam ir pienākums līdz obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Pašnodarbinātajiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja - ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja -ārvalstnieka ir pienākums līdz obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Valsts ieņēmumu dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām un veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē obligāto iemaksu un sociālā nodokļa maksājumus un pārrēķina obligāto iemaksu objektu, ja šīs iemaksas nav veiktas pilnā apmērā.

 

 

 

 

 

 (4) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nosūta paziņojumus par sociāli apdrošināto personu kontu stāvokli. To apdrošināto personu loku, kurām tiek nosūtīti paziņojumi, un paziņojumu nosūtīšanas termiņus nosaka Ministru kabinets.

2. Izteikt 23.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, sociāli apdrošinātajai personai ierodoties personiski vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā, bez maksas izsniedz vai nosūta ziņas par šīs personas apdrošināšanas konta stāvokli.”

 

 

 

 

 

 

(red.prec.)

 

 

 

2. Izteikt 23.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, sociāli apdrošinātajai personai ierodoties personiski vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā, bez maksas tai izsniedz vai nosūta ziņas par šīs personas apdrošināšanas konta stāvokli.”

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

 

“Likums stājas spēkā 2006.gada 1.oktobrī.”

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.oktobrī.

 

 

Likumprojekts 3.lasījumam

 

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 1.panta 2.punkta “e” apakšpunktā vārdus “Iekšlietu ministrijas padotībā esošas iestādes ierindas vai komandējošā sastāva darbinieks” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi”.

 

2. Izteikt 23.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, sociāli apdrošinātajai personai ierodoties personiski vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā, bez maksas tai izsniedz vai nosūta ziņas par šīs personas apdrošināšanas konta stāvokli.”

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.oktobrī.