Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

2006.gada     .janvārī

 

 

 

          Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu “Grozījumi ”Biodegvielas likumā””

 

 

Pielikumā:

            1. Likumprojekts uz vienas lapas

           

 

 

 

1._____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. ________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts


Grozījumi ”Biodegvielas likumā”

 

 

 

 

1. Papildināt likuma  1.pantu “Likumā lietotie termini” ar jaunu 7.punktu:

„7) “ tīra augu eļļa”– mehāniski vai ar līdzvērtīgu paņēmienu apstrādājot eļļas augus iegūta, rafinēta vai nerafinēta eļļa, kura nav ķīmiski modificēta, kura atbilst attiecīgo veidu motoru darbināšanai un normatīvo aktu prasībām par motoru izmešu emisiju”;

 

Izteikt likuma 4.panta 1.daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka citu no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu izmantošanas kārtību, tai skaitā kvalitātes prasības, izmantošanas un kontroles kārtību”.

 

2. Papildināt likuma 8. pantu “Valsts atbalsts” ar jaunu 3.daļu šādā redakcijā:

„(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek administrēts valsts atbalsts biodegvielas ražošanai.”