25

 

 

25.01.2006.             Nr. 8/2 – 2 – 6

 

 

LR 8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu “Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

 

 

Pielikumā:

          likumprojekts uz 1 lapas.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

1.     __________________________________

2.     __________________________________

3.     __________________________________

4.     __________________________________

5.     __________________________________


 

 

 

Projekts

 

 

 

 

Grozījums likumā

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

 

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” šādu grozījumu:

 

Izteikt 13. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

 

“3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996. gada 1. janvāra vai noteikta piemaksa pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums šīm pensijām (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) ir 2400 latu gadā”.