Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

 

 

 

19.01.2006.             Nr. 8/2 – 2 -

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"”.

 

 

Pielikumā:

likumprojekts uz 1 lapas.

  

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

1.     _____________________________

2.     _____________________________

3.     _____________________________

4.     _____________________________

5.     _____________________________

 


Projekts

 

 

 

Grozījumi likumā

"Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"

 

 

         

Izdarīt likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" sekojošus grozījumus:

 

Izteikt 4. panta 1. daļu sekojošā redakcijā:

 

“(1) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstami Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi un Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī šo personu pēcnācēji (izņemot militāras personas, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939. gada 5. oktobra Savstarpējās palīdzības paktu), ja viņi šā likuma 1. pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā no 1941. gada 22. jūnija līdz 1945. gada 8. maijam Latvijas teritorijā vai ārpus tās:

1) nogalināti vai miruši represiju rezultātā;

2) ieslodzīti cietumos, geto, koncentrācijas un labošanas darbu nometnēs;

3) nometināti vai pārvietoti no pastāvīgās dzīvesvietas, dzimuši nometinājumā, ja viens no vecākiem vai abi vecāki atradās nometinājumā;

4) izsūtīti piespiedu darbos uz Vāciju vai citām nacistiskā režīma okupētajām valstīm”.