19

 

 

19.01.2006.

Nr. 8/4-2-1

 

 

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijs

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu “Grozījumi likumā ”Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”.

 

 

Pielikumā:

            1. Likumprojekts uz vienas lapas

           

 

 

 

1._____________________________________

2._____________________________________

3._____________________________________

4._____________________________________

5. ________________________________

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

“Grozījumi likumā

”Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”

 

 

 

1. Svītrot 7.panta ceturto daļu.

 

2. Papildināt 7.pantu ar jaunu 4.daļu šādā redakcijā:

 

“(5) Šajā pantā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

3. Papildināt 23.pantu ar jaunu 2.daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības piešķiramas politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai deputātu kandidātam līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

4. Papildināt 25.pantu ar jaunu 2. daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Priekšvēlēšanu aģitācija preses izdevumos ir pieļaujama līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

 

 

 

 

 

Anotācija

likumprojektam “Grozījumi likumā

”Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”.

 

1.Kādēļ grozījumi likumā ir vajadzīgi

          Grozījumi nepieciešami, lai veicinātu dialogu starp politisko partiju izvirzītajiem deputātu kandidātiem un vēlētājiem. Sagatavotie likuma grozījumi atbilst iedzīvotāju vēlmei, kas aicina partiju kandidātus biežāk tikties ar vēlētājiem, nevis demonstrēt plakātiskas sejas uz ielu stūriem un reklāmas rullīšos paust lozungus.

Likums veicinātu analītisku  raidījumu un publikāciju pieaugumu masu mēdijos.

Likums ļautu daudz racionālāk izmantot naudas līdzekļus, kas paredzēti vēlēšanu izdevumiem.

2.Kāda var būt grozījumu likumā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likums šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likums šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu.

Nav ietekmes.

5.Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likums šo jomu neskar.

6.Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Uzklausīta iedzīvotāju neapmierinātība ar politisko reklāmu piesātinātību plašsaziņas līdzekļos priekšvēlēšanu periodā.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

          Likuma izpildei nav nepieciešamas jaunas institūcijas vai paplašināt esošās. Sabiedrība par likumu tiks informēta publicējot likuma grozījumus oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā.

Grozījumi likumā neierobežo indivīda tiesības.