Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006.gada 02.februārī

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” (reģ.nr.1500) izskatīšanai pirmajā lasījumā

 

 

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                                         J.Stalidzāne