Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1)Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās „ /reģ.nr. 148; dok.nr. 5211/;

2)Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās” /reģ.nr.1490; dok.nr. 5212/;

3)Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” /reģ.nr. 1491; dok.nr. 5213/.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam  

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās

 

 

1.pants. 2005.gada 7.oktobrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgums par savstarpēju palīdzību muitas lietās (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 19.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ____________________.