20

 

 

 

2006. gada ____. janvārī

Nr._________________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 25. janvāra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Apsardzes darbības likums” (reģ. nr. 1485) 1. lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja minēto likumprojektu un lūdz iekļaut tā izskatīšanu Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                        J.Dalbiņš