20

 

 

2006. gada ____. janvārī

Nr._________________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 25. janvāra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā” (reģ. nr. 1480) 1. lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja minēto likumprojektu un lūdz iekļaut tā izskatīšanu Saeimas sēdes darba kārtībā.

Komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                        J.Dalbiņš